Zarządzanie

Program Simple Care posiada niezbędne narzędzia, aby dostosować profil do wymagań każdego z użytkowników.

W zarządzaniu ustalane są odpowiednie poziomy dostępu personelu do programu, ustalany jest zakres pracy praktyki. Konfigurują tu Państwo widoki terminarza, czas pracy personelu medycznego oraz funkcje marketingowe takie jak grupy pacjentów, grupy rabatowe. W tym module mogą Państwo podpiąć do systemu drukarkę fiskalną (współpracujemy z w większością urządzeń dostępnych na rynku) i dzięki prostemu edytorowi dokumentów w szybki sposób stworzyć można niezbędny dokument do użytku w Państwa klinice.