Karta Pacjenta

W Karcie pacjenta gromadzone są wszystkie informacja o stanie zdrowia, przebiegu leczenia oraz wystawionych dokumentach dla pacjenta.

System Simple Care można podpasować do indywidualnych potrzeby każdego z lekarzy w taki sposób by optymalnie mógł on korzystać z funkcji programu opisanych poniżej: