Wymogi systemu informatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja medyczna

Nowoczesne technologie coraz bardziej wpływają na jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych usług. Szczególną rolę odgrywają w polskiej medycynie, która wprowadziła system tak zwanej elektronicznej dokumentacji, dzięki której możliwe jest szybkie i sprawne konsultowanie pacjentów, wypisywanie e-recept, e-skierowań oraz elektronicznej karty pacjenta, która zawiera nie tylko historię jego chorób, ale także pobytów w placówkach leczniczych, przepisywanych leków, sposobach leczenia i wielu innych, wrażliwych dla każdego człowieka danych. Dlatego tak istotne jest, aby placówka wprowadzająca Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) zadbała o najwyższej jakości sprzęt i oprogramowanie informatyczne, które umożliwi w sprawny i bezpieczny sposób prowadzić, przechowywać, zabezpieczać oraz udostępniać tego rodzaju archiwum.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

EDM jest swojego rodzaju kartą medyczną pacjenta, z tą różnicą, że zawiera wszystkie informacje na temat przebytych chorób, pobytów w placówkach leczniczych, wizytach lekarskich oraz wystawianych skierowań i recept. Jest zatem zbiorem całej historii medycznej pacjenta u wszystkich specjalistów, jacy świadczyli mu usługi zdrowotne. Dzięki temu forma Elektronicznej Dokumentacji Medycznej stał się powszechnym i docenianym zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy, uniwersalnym systemem. Jego wprowadzenie związane jest jednak z szeregiem wymogów, jakie należy spełnić, by placówka oraz jej pacjenci mogli z niego korzystać w sposób bezpieczny i skuteczny.

Wymogi systemu informatycznego dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Podstawowym wymogiem wdrożenia EDM jest dobór odpowiedniego oprogramowania, który pozwoli wprowadzić wszystkie niezbędne funkcje. Równie ważnym elementem jest także infrastruktura IT w placówce – zaplanowanie odpowiedniej liczby komputerów i innych urządzeń niezbędnych do pracy zarówno lekarzy, jak i innych, upoważnionych pracowników placówki. Infrastruktura IT dotyczy także sposobu funkcjonowania sieci – musi być ona stabilna i bezpieczna tak, by wrażliwe dane nie dostały się w ręce osób nieupoważnionych. Są to podstawowe wymagania, jakie należy uwzględnić przy planowaniu wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zarówno dla placówek prywatnych, jak i tych świadczących usługi w ramach NFZ).
Wybrany system informatyczny musi spełniać określony wymogi, by Elektroniczna Dokumentacja Medyczna uzyskała swoją pełną funkcjonalność (wystawianie e-recept, rejestracja online, kontrola dostępny danych oraz ich edycji, tworzenie planów leczenia, podpisywanie zgód i wiele innych). Komputery gabinetowe powinny być wyposażone w system informatyczny Windows 8 Pro lub 10 z procesorem z rodziny Intel (i5 lub i7), o pamięci RAM minimum 4 GB (choć zalecane jest 8GB). Dodatkowo, powinny zawierać dysk twardy 320 GB lub 240 GB SSD, a rozdzielczość ekranu musi
wynosić minimum 1366×768 p. Tak przygotowane stanowisko pracy, zgodne z wymogami, spełni swoją rolę i pozwoli personelowi sprawnie i szybko uzupełniać lub dodawać niezbędne dane w historii pacjenta. Nieco bardziej rygorystyczne wymogi dotyczą komputera, którego system informatyczny będzie pełnił funkcję serwera (w ich przypadku wymagana jest znacznie większa pamięć RAM).
Zatem niezależnie od tego, jaki dokładnie system informatyczny zostanie wprowadzony w placówce, musi spełniać powyższe wymogi, a dodatkowo być także kompatybilny z pozostałymi urządzeniami takimi jak np. drukarki. Całość musi być opracowana w taki sposób, by treści dokumentacji elektronicznej oraz metadanych były w pełni integralne, co oznacza ich zabezpieczenie przed wprowadzeniem zmian (poza zmianami wprowadzonymi w ramach wdrożonych procedur). Dodatkowo, system informatyczny musi zapewniać także możliwość stałego dostępu do dokumentacji elektronicznej dla osób upoważnionych, prowadzenia i udostępniania jej w formatach i standardach wydanych na podstawie art.11 ust.1a i 1b z dnia 28 kwietnia 2011 r., możliwość eksportu całości danych w wskazanych formatach i standardach (np. xml, sql), w sposób umożliwiający odtworzenie w innym systemie teleinformatycznym, możliwość generowania tzw. dokumentacji medycznej zbiorczej oraz możliwość wydruku każdej z nich, a także wiele innych funkcji. Dlatego właśnie wymagania dotyczące wyboru systemu informatycznego są tak szczegółowe – w trosce o pełną funkcjonalność EDM oraz bezpieczeństwo danych pacjentów