Kary za brak podłączenia się do systemu P1

5 listopada Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, w którym przewiduje kary finansowe za brak podłączenia do Systemu P1. Proponowane zmiany obejmują wszystkie podmioty lecznicze i mają wejść w życie 1 stycznia 2020r. Dzięki podłączeniu się do portalu oraz instalacji systemu Simplecare będą Państwo mogli wysyłać e-Recepty.

Przypomnijmy, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do systemu e-Zdrowie nie później niż do 31 grudnia 2019r. Nieprzestrzeganie tego przepisu, może skutkować nałożeniem kar finansowych. Będzie to odpowiednio :

Świadczeniodawca, który znajdzie się poza systemem P1, w praktyce nie będzie mógł wystawiać recept i skierowań w postaci elektronicznej, a zatem nie będzie w stanie wykonać swoich ustawowych obowiązków.

Z poważaniem

Zespół Simplecare