e-Recepty

Już wkrótce udostępnimy nową wersje programu Simplecare z e-Receptami.

Aby zaczęły one działać powinni Państwo wystąpić o wydanie certyfikatu poświadczenia. Taki wniosek mogą Państwo uzyskać pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/

Wymaganymi dokumentami do otrzymania certyfikatu, oraz w późniejszym terminie wystawiania recept wpisanie informacji z rejestru podmiotów / indywidualnych praktyk pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/
szczegółowe informacje znajda Państwo pod adresem: https://youtu.be/B5nBSfGSqMs (jest to tutorial postepowania).

 

Aby pacjent mógł w pełni korzystać z tej funkcjonalności powinien posiadać konto na https://obywatel.gov.pl/. aby móc korzystać z tej funkcji pacjent musi mieć podpis e-PUAP lub ZUSPUE.

Na stronie musi uaktualnić swoje dane kontaktowe telefon i e-mail.  Będzie można wydrukować receptę w tradycyjnej formie jednak po zmianach ile leków będzie przypisanych tyle recept zostanie wydrukowanych.